T.C Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi

T.C Sağlık Bakanlığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi

Ek Bina Mekanik Yangın Tadilat Projesi